Apple 苹果 新机 系列 报价

栏目:儿童 来源:广东健康网 时间:2019-08-25

点击上面蓝色关注更新


手机 最正最便宜的福州也许是我们

先款国保价顺丰包邮 市区达达跑腿

iPhone Xs 5.8吋 

国行 原封 全网通 全球联保 天数 365 全套标配

2164G 深灰 77000--银白 76000--金色 76500

1256G 深灰 90000--银白 89000--金色 8820

2512G 深灰 96000--银白 96000--金色 95000


港版 未激 全网通 官方天数 天数 365 全套标配

2164G 深灰 72000--银白 71000--金色 7070

1256G 深灰 82500--银白 8230-2-金色 8200

2512G 深灰 94500--银白 95000--金色 93500

                                                                                                                 

iPhone Xs Max 6.5吋 

国行 原封 全网通 全球联保 天数 365 全套标配

2164G 深灰 84000--银白 84000--金色 8450

1256G 深灰 97000--银白 96500--金色 96500

2512G 深灰 11700--银白 11300--金色 11250


港版 未激 全网通 官方天数 天数 365 全套标配

2164G 深灰 78300--银白 78300--金色 7980

1256G 深灰 89300--银白 8960-2-金色 8900

2512G 深灰 10600--银白 10300--金色 10450

                                                                                                                 


iPhone XR 6.1吋 

国行 原封 全网通 全球联保 天数 365 全套标配

2164G 哑黑 52000--银白 52300--红色 5200

2164G 蓝色 52500--黄色 52300--珊瑚 5230

1128G 哑黑 56800--银白 56000--红色 5580

            蓝色 56300--黄色 55700--珊瑚 5650

1256G 哑黑 67200--银白 66000--红色 6700

            蓝色 65800--黄色 65800--珊瑚 6580


港版 未激 全网通 官方天数 天数 365 全套标配

2164G 哑黑 52500--银白 

相关文章
评论
新版评论功能开发中
头条推荐
最新资讯